Hệ thống ngân hàng Á Châu || Tường Việt

Hệ thống ngân hàng Á Châu

Dự án: Ngân hàng
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Hệ thống ngân hàng Á Châu

Thông tin dự án

Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM

Chủ đầu tư: Ngân hàng Á Châu

Giới thiệu dự án

ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.